Havsfrun

Havsfrun i korthet


Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 10 000 aktieägare

Bolagets huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

 

Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.  

 

För mer information vänligen kontakta:

Claes Werkell (ordförande), claes.werkell@havsfrun.se, mob +46 708 02 28 alt

Jonas Israelsson (VD), jonas.israelsson@havsfrun.se, mob +46 734 17 40 21


 

Läs mer

 


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2022-05-31

Årsstämma 2022, i Stockholm


2022-08-24
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

2022-10-26
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022