Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolagets substansvärde uppgick per 30 april 2020 till 164,9 MSEK. Antalet aktieägare uppgår till ca 3 000 st. Bolaget har alltjämt samma huvudägare.

  

Vår uppgift är att utveckla bolaget och skapa en avkastning i linje med bolagets målsättning. För att uppnå detta räcker det inte med att vi enbart höjer avkastningen på investeringsportföljen, vi måste även hantera bolagets storleksproblem. Förändringsarbetet ligger på två nivåer, bolagsnivå och ägarnivå. Läs mer

 

Vi fortsätter att arbeta högprioriterat med portföljförädling och utvärdering av olika former av strukturaffärer och samarbeten med siktet inställt på att öka bolagets intjäning och aktievärde.

 

Havsfrun Divests Hedge Fund Portfolio - (HedgeNordic)


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2020-02-19

Bokslutskommuniké 2019

 

Publicerades under vecka 12, 2020

Årsredovisning 2019

 

2020-06-17

Årsstämma 2020

 

2020-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 

2020-08-19
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

2020-10-28
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020