Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har drygt 4 100 aktieägare och ett eget kapital per 30 september 2020 på 152,0 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. 

 

"I vår strävan att öka bolagets aktieägarvärde fokuserar vi vårt arbete på att uppnå en betydligt större volym på bolaget. Samtidigt behöver vi koppla ihop oss med en organisation som kan bidraga till att lyfta lönsamheten. Mot bakgrund av detta utreder bolaget förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer och nya affärsverksamheter exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag, inte minst de som söker och kan dra nytta av en koppling till en börsnoterad miljö."

 

Jonas Israelsson

VD

  

Läs mer

 


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2020-02-19

Bokslutskommuniké 2019

 

Publicerades under vecka 12, 2020

Årsredovisning 2019

 

2020-06-17

Årsstämma 2020

 

2020-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 

2020-08-19
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

2020-10-28
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020