Havsfrun

Årsstämma 2019

Årsstämman i Havsfrun Investment AB ägde rum onsdagen den 10 april 2019 kl. 13.30 hos Näringslivets hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Aktieägare som önskat ha ett ärende behandlat på stämman skulle ha inkommit med en skriftlig begäran senast den 27 februari 2019. Begäran skickas per post till Havsfrun Investment AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm eller med e-post till info@havsfrun.se.