Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 31 december 2019 på 191,5 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. 

Målsättning
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemakrnaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

Placeringsstrategi
Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningskäl är fördelade på olika marknaer och investeringsinriktningar.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.